به برخط نگاران بپیوندید

ما به دنبال کسانی هستیم که به مردم و کارشان عشق می ورزند

زمانی که کارمان را آغاز کردیم، دوست داشتیم از طریق محصولاتمان تجربه فوق العاده ای را در اختیار مردم عزیزمان قرار دهیم. با همین ایده به سمت تولید تمام محصولاتمان گام برداشتیم. تمام این مسیر را بخاطر عشقی که به مردم مان داشتیم، بدون خستگی طی کردیم و به همین دلیل به دنبال کسانی می گردیم که در وهله اول عاشق مردم باشند و بعد عاشق کاری که قرار است در کنار هم انجام دهیم.
خلاقیت

به خلاقیت و ایده خیلی بها می‌دهیم

کار تیمی

تیم های کاری پویا ،ایده ها را به اجرا در می آوردند.

رفاقت

بدون اغراق بیشتر رفیقیم تا همکار

آموزش

برگزاری کلاس‌های آموزشی جهت ارتقاء سطح علمی

تفریح

چندین بار در طول سال تفریحات خارج از محیط کار داریم